Špecialista na audit, účtovníctvo, dane, ekonomické a personálne poradenstvo
Bezchybné vedenie účtovníctva a správne aplikovanie daňových predpisov Vám ušetria nemalé fnančné prostriedky a
súčasne umožnia dodržať zákon.