Neplaťte viac, ako musíte!

Pomôžeme Vám nájsť optimálne riešenie základu dane a fnančnej politiky.

Profesionálne odpovede šetria čas a peniaze

Pomôžeme Vám nájsť optimálne riešenie základu dane a fnančnej politiky a súčasne ušetriť nemalé fnančné prostriedky

Profesionálny prístup a kvalita

Hľadáte skúseného a spoľahlivého špecialistu, ktorý vám pomôže udržať účtovníctvo a dane v dokonalom poriadku?

PROFIL SPOLOČNOSTI

Bezchybné vedenie účtovníctva a správne aplikovanie daňových predpisov Vám ušetria nemalé fnančné prostriedky a súčasne umožnia dodržať zákon.

Spoločnosť APV AUDIT s.r.o. je členom SKAU

Ing. Pápaiová Andrea
Audítor, licencia UDVA č. 984
Daňový poradca, osvedčenie SKDP č. 743/2004

Licencie
APV AUDIT: licencia SKAU č. 308
IAS/IFRS, SKAU, SKDP, SKCU

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Bezchybné vedenie účtovníctva a správne aplikovanie daňových predpisov Vám ušetria nemalé fnančné prostriedky a súčasne umožnia dodržať zákon.

Audit

 • štatutárny audit spoločností
 • predbežný audit
 • audit obchodných spoločností, neziskových org., družstiev, nadácií
 • ponúkame audit pre malé, stredné a veľké frmy pôsobiace v ktoromkoľvek odvetví

Účtovníctvo

 • jednoduché účtovníctvo
 • podvojné účtovníctvo
 • spracovanie miezd
 • vypracovanie daň. priznaní k dani z príjmu FO a PO
 • vypracovanie daň. priznaní k dani z motorových vozidiel
 • vypracovanie priznania k DPH
 • spracovanie mzdovej agendy a personalistiky
 • informácie o zmenách platnej legislatívy
 • vypracovanie daňových priznaní a výkazov- vypracovanie účtovnej závierky

Daňové poradenstvo, poradenská činnosť a konzultácie

 • zastupovanie klienta pri daňových kontrolách
 • daňová optimalizácia
 • daňové plánovanie
 • poradenstvo a konzultácie
 • odborná poradenská činnosť
 • registrácia platiteľov daní
 • priebežné poradenstvo v oblasti zdaňovania
 • fnančné oceňovanie
 • odborné konzultácie, daňová optimalizácia, vypracovanie stanovísk k zadaným problémom

REFERENCIE

Pomôžeme Vám nájsť optimálne riešenie základu dane a fnančnej politiky. Spokojní klienti:

FROP a.s. Hlohovec
Nemocnica Bánovce- 3.súkromná nemocnica s.r.o.
Nemocnica s poliklinikou n.o. Partizánske
Pneumat International s.r.o., Dunajská Streda
Poľnohospodárske družstvo „Radošinka“ Veľké Ripňany
Vojenský opravárenský podnik a.s., Nováky
Obec Prašice
Obec Bojná
Obec Radošina
Obec Nitrianska Blatnica
Združenie obcí Preseľany
AGRO SEMEG, Horné Semerovce
AGROSTAV KOVOPLAST s.r.o. Topoľčany
Iní

KONTAKT

Hľadáte skúseného a spoľahlivého špecialistu, ktorý vám pomôže udržať účtovníctvo a dane v dokonalom poriadku?

APV AUDIT s.r.o.

17. Novembra 1127
955 01 Topoľčany
tel.: 038 5325 951
tel./fax: 038 5325 962

e-mail:
papaiova@apvaudit.sk

Informačná povinnosť spoločnosti
vypracovaná v zmysle zákona o ochrane osobných údajov

© 2018 APV AUDIT, s.r.o. Created by binary.sk. All rights reserved.